توضیحات کامل :

پروپوزال بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارتهاي  رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

 

قسمتی از متن:

رشد انسان از تولد و حتی پیش از تولد تا 7 سالگی مسئله ایست که کم و بیش درجهان به آن توجه شده است. در کشور ما، هم والدین و هم مربیان و معلمان توجه ویژه ای به بهبود رشد و پرورش کودکان نموده اند و به اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی برای سعادت آتی کودک پی برده اند. این توجه و شناخت به صورتی هدفدار بر محتوا و برنامه ها و روش های آموزش و پرورش کودکان تأثیر چشمگیری داشته است و ما بر این باوریم که این جریان هنوز سیر آغازین خود را طی می کند و آینده شاهد تحولات بسیار بزرگتر در این زمینه خواهیم بود. (مزیدی، 1376). برنامه های آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی باید با توجه به نیازها و استعدادهای آنان طراحی شود. رشد ارتباطات اجتماعی و خودیاری و آموزش مقدمات خواندن و نوشتن مفاهیم ریاضی و پرورش ذوق کودکان و تعلیم مهارتهای اولیه در جهت وصول به هدفهای کلی و هدفهای جزئی از وظایف مهم مراکز پیش دبستانی می باشد. تأکید ما بر ضرورت ایجاد گسترش کودکستان ها از این بابت است که ویژگیهای زندگی اجتماعی امروز ما در مقایسه با گذشته های دورتر به شدت تغییریافته است و خلاصه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش رسمی پیش دبستانی بر همگان آشکار شده است. (مزیدی، 1376)  از قدیم الایام سن 5 و 6 سالگی در کشور ما سن ورود به مکتب خانه و آموزش نماز و الفبا و قرآن و نظم آموزشی و اجتماعی قلمداد می شده است و در اروپای اواسط قرن هیجدهم به بعد همین دوره را ورود به باغ کودکان می نامیده اند و ما امروز نیازمندیم که بر مبنای اصالتهای فرهنگی خویش دانشهای نوین آموزش و پرورش کودکستانی را به کار گیریم و طرح نوی از تعلیم و تربیت را به عالم فرهنگ و دانش بشری عرضه کنیم برای ما که در یک کشور در حال توسعه به سر می بریم بویژه ضرورت دارد برای کودکانی که در محرومیت فرهنگی و اجتماعی و ... بسر می برند کودکستان های مناسبی ایجاد کنیم که بتواند آمادگی لازم و شکوفایی استعدادهای نهفته کودکان را به همراه داشته باشد.

در پژوهش حاضر، مهارتهاي رواني ـ حركتي1 و سازگاري اجتماعي به عنوان متغيرهاي اصلي در نظر گرفته شده‏اند. يكي از عوامل تعامل انسان با محيط، رفتارهاي رواني ـ حركتي است. اين رفتارها داراي تظاهرات متعددي مثلاً در كارهاي صنعتي، حرفه‏اي، تكنيكي، مهارتهاي شغلي، اعمال تجاري، وظايف روزمره، رانندگي، موسيقي، هنر و همينطور تربيت بدني و ورزش مي‏باشند، در حالي كه به نظر مي رسد حيطه رواني اينگونه رفتارها مورد غفلت واقع شده است.

از سوي ديگر مهارتهاي اجتماعي نيز با مهارتهاي رواني ـ حركتي ارتباط تنگاتنگ و نزديكي دارند و جنبة مهمي از رشد كودك محسوب مي شوند. هدف آموزشهاي اوليه كودكان، اجتماعي بار آوردن (جامعه پذيري) آنان است (ميزل2 ،1996، وينووسكيز3 ، 1994). توانايي براي ايجاد و حفظ ارتباطات با دوستان و بزرگسالان (همچون معلمان)، پايه و ركن اجتماعي شدن را در مدرسه شكل مي‏دهد. مهارتهاي اجتماعي كودكان ممكن است با پيشرفت تحصيلي بعدي آنها در ارتباط باشد (اسواتز1 و والكر2  ، 1984) و تجارب آنها با همسالان خود، احتمالاً روي نگرشهاي آنان در ارتباط با مدرسه و يادگيري نيز تاثير مي‏گذارد (كاگان3  و همكاران 1995).

بنابر زمینه های مذکور ، پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش پيش دبستاني دربهبود  مهارتهاي رواني حركتي و سازگاري اجتماعی دانش آموزان پرداخته است .

 

فهرست مطالب

بيان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

سؤالات تحقیق

فرضيه‏هاي تحقیق

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

آموزش پيش‏دبستاني

مهارتهاي رواني ـ حركتي

سازگاري اجتماعي

روش شناسی تحقیق

متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیر

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها

ابزار گردآوری اطلاعات

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

فهرست منابع