توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت مدیریت واحدهای زراعی و دامی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 336

رشته: مهندسی اقتصاد كشاورزی
مقطع: كارشناسی

منبع درس : كتاب مدیریت مزرعه
انتشارات : دانشگاه پيام نور
مولف : دكتر سید مهریار صدرالاشرافی

تعریف مدیریت

—مدیریت یعنی انجام دادن كارها به‌وسیله و از طریق دیگران.

از تعریف بالا درباره دو مورد تأكید زیاد شده است.

—اول به انجام رسانیدن كارها، —دوم وجود اشخاص برای به انجام رسانیدن كارها.

لذا نظریه‌هایی كه به‌وجود آمده‌اند هر كدام به یكی از آن دو عاملو یا هر دو توجه كرده‌اند.

—

مدیریت 5 وظیفه به‌شرح زیر دارد:

.1برنامه‌ریزی .2سازماندهی .3بسیج منابع و امكانات .4سرپرستی و هدایت .5كنترل — 

مدیریت و اهداف كشاورزی و دامپروری

—مدیریت و اهداف كشاورزی و دامپروری بخشی از دانش كشاورزی به حساب می‌آید.

و عبارت است از:

— فرآیند تصمیم‌گیری كه منابع و امكانات محدود مؤسسه را بین گزینه‌های مختلف تولید به گونه‌ای تخصصی می‌نمایند كه اهداف مؤسسه را برآورده كند.

 

فهرست مطالب

—فصل اول: مدیریت —

فصل دوم: تابع تولید —

فصل سوم: نهاده‌ها در بخش كشاورزی و استفاده بهینه از آنها —

فصل چهارم: توابع تولید

—فصل پنجم: اصل عملكرد نامتناسب یا قانون میچرلیخ

—فصل ششم: هزینه‌های مالك —

فصل هفتم: ریسك ـ عدم اطمینان و احتمال —

فصل هشتم: منابع مزرعه —

فصل نهم: طرح كلی مزرعه

—فصل دهم: تشخیص مسائل و مشكلات بنگاه كشاورزی —

فصل یازدهم: برنامه‌ریزی خطی و كاربرد آن در مدیریت مزرعه

—فصل دوازدهم: یاری گرفتن از كامپیوتر در تصمیم‌گیری