توضیحات کامل :

پاورپوینت دوران يخچالی و بين يخچالی

 

فهرست عناوین

اقلیم

دوران های یخچالی و میان یخچالی

پیشنهاد چهار مرحله آب و هوایی برای توده‌های هر سي نين آلمان مرکزی توسط بودل(1980)

سیر تحولات اقلیم در دوره های مختلف زمین شناسی

تغییرات آب و هوایی هولوسن

رابطه دوره های یخچالی وبین یخچالی باتغییرات ائوستاتیکی

فصل 6: انسان و تغییرات محیطی جدید

افزایش میزان گاز کربنیک

تخریب لایه ازن

افزایش گازهای گلخانه ای

فعالیت های کشاورزی و انتشار گازهای گلخانه ای

فعالیت صنعتی و انتشار گازهای گلخانه ای

بیابان زایی

جنگل زدایی

زمستان هسته‌اي